Kierunki kształcenia

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej

Technikum Hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Branżowa I-go stopnia – Klasa Wielozwodowa

Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej