Rekrutacja

Z powodu na zagrożenie korona-wirusem Covid-19 prosimy o kontakt w formie elektronicznej przez maila lub tel. 75 74 13 364

Wypełnione i podpisane podanie

(skan lub zdjęcie )

prosimy o przesłanie na adres:

rekrutacja@zsip-bolkow.pl

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Oświadczenie woli dopięcia nauki
  3. Klauzula RODO
  4. Podanie o przyjęcie do internatu (opcja)
  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (opcja)
  6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (opcja)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Jak przygotować dokumenty rekrutacyjne