Projekt „Odświeżyć pamięć” dobiegł końca

Towarzystwo Miłośników Bolkowa począwszy od 1 czerwca b.r. realizowało projekt o tym tytule w ramach pozyskanej z programu „Działaj lokalnie IX”  dotacji. Celem projektu było uświadomienie zarówno mieszkańcom Bolkowa i okolic jak i przyjeżdżającym do nas turystom, że w czasie II wojny światowej na tzw. Czerwonym Wzgórzu w Wolbromku mieścił się obóz koncentracyjny AL Bolkenhain. Była to jedna z 99 filii obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Przez ten obóz przeszło w latach 1944-45 ponad 800 więźniów, głównie  narodowości żydowskiej. Obóz został utworzony na potrzeby przeniesionego z Hamburga zakładu produkującego części do samolotów Luftwaffe. Dowódcą obozu był Fritz Wolf. Wśród więźniów było wielu młodych mężczyzn w wieku 14-16 lat, którzy trafiali tu z obozu w Płaszowie koło Krakowa. Obóz na Czerwonym Wzgórzu był otoczony drutami kolczastymi pod napięciem. Pilnowała go załoga SS uzbrojona w pistolety maszynowe. Na wieżyczkach strażniczych SS-mani mieli karabiny maszynowe. Budynki dowództwa i mieszkania strażników znajdowały się poza ogrodzeniem obozu. Praca więźniów w zakładach metalowych, które mieściły się w budynkach zakładu lniarskiego, odbywała się na 2 zmiany po 12 godzin każda. Do pracy prowadzili więźniów SS-mani z psami. Wielu więźniów wskutek głodu i panującej wszawicy oraz represji ze strony strażników nie przeżyło obozu. Na początku lutego 1945 r. do obozu trafił transport ok. 350-400 Żydów  z ewakuowanego obozu w Auschwitz. 15 lutego nastąpiła ewakuacja obozu, więźniowie chorzy, którzy nie nadawali się do marszu zostali uśmierceni. Pozostali pognai zostali pieszo do Jeleniej Góry (Hirschberg), dalej do Cieplic (Bad Warmbrunn) a potem do czeskiego Rychnowa, skąd trafili koleją do KL Buchenwald. Historia tego, co działo się w czasie wojny na Czerwonym Wzgórzu jest mało znana. Nawet mieszkańcy Bolkowa nie są świadomi tego, co tam się działo, stąd pomysł naszego stowarzyszenia, aby spopularyzować to miejsce. Po przeprowadzeniu cyklu pogadanek z młodzieżą miejscowego gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej a także spotkaniach z mieszkańcami wsi Wolbromek przylegającej do byłego obozu, postanowiliśmy działać. Zaczęliśmy od uporządkowania terenu wokół pomnika ofiar obozu. Wycięte zostały samosiejki, zebrana została darń, położono agrowłókninę i na nią rozsypano grys. Oczyszczono również koryta, które najprawdopodobniej służyły więźniom do mycia a były dotychczas śmietniskiem. Obok pomnika stanęła też tablica informacyjna, której treść i formę uzgodniliśmy z archiwistami z muzeum Gross-Rosen. Żeby wskazać mieszkańcom Bolkowa i turystom drogę prowadzącą na Czerwone Wzgórze postawiliśmy 3 znaki kierunkowe „Miejsce Pamięci Narodowej” a przy trasie stanęła jeszcze tablica „Wzgórze Ryszarda”, wszak do tego wzgórza przylegała fabryka, w której pracowali więźniowie. Mamy świadomość, że nasze działania to dopiero pierwszy krok do przywrócenia temu miejscu należnej wagi. Szczupłość sił i środków nie pozwoliła nam na kompleksowe zagospodarowanie turystyczne Czerwonego Wzgórza. Niemniej udało nam się odsłonić to, co przez wiele lat skrywały chaszcze a teraz przypomina, że znajdowało się tu miejsce szczególne. Na koniec odbyło się podsumowanie projektu, podczas którego podziękowaliśmy sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. A są to: burmistrz Bolkowa- Jarosław Wroński, kierownik Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie-Henrykowi Pawłowiczowi, jego współpracownikom-Markowi Kwiatkowskiemu i Wiesławowi Rzepce. Pomogli nam również w przygotowaniu projektu tablicy Rafał Bonna i Anna Andrzejewska–Bonna –pracownicy Urzędu Miejskiego. Dziękujemy również właścicielowi gruntu-Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i dzierżawcy tej działki-Tadeuszowi Fastowiczowi za wyrażenie zgody na nasze działania. Współpracowały z nami również pracownice Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy panie Barbara Sawicka i Aleksandra Kobielec-na etapie projektowania tablicy informacyjnej i uzgadniania jej tekstu. Za wersje angielskie tekstu tablicy o Wzgórzu Ryszarda dziękuję paniom Magdalenie Rink i Pauli Kleniuk z bolkowskiego gimnazjum, za niemiecką- H.J.Meierowi. Główne prace na Czerwonym Wzgórzu są dziełem młodzieży Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie pod kierownictwem nauczyciela Marcina Jankowskiego. Ponadto zaangażowali się mieszkańcy wsi Wolbromek oraz członkowie naszego stowarzyszenia Donald Barański i Henryk Hemerling. Otrzymaliśmy również nieodpłatnie grys od firmy Agro Mokrzycki ze Starych Rochowic. Podziękowania należą się również Mirosławowi Pustule-sołtysowi Wolbromka i Grzegorzowi Kucabowi- inspektorowi ds. gospodarki leśnej. Oczywiście jako Towarzystwo Miłośników Bolkowa zrobiliśmy jedynie pierwszy krok w kierunku pełnej rewitalizacji Czerwonego Wzgórza. Wierzymy, że naszym śladem pójdą władze gminy Bolków i po przejęciu terenu od ANR nastąpi stworzenie w tym miejscu kolejnej atrakcji Bolkowa. Idea ta współgra z planami gminy Bolków udostępnienia podziemi Góry Ryszarda dla ruchu turystycznego. Oczywiście projekt nie doszedł by do skutku, gdyby nie dotacja z programu ‘”Działaj lokalnie”, stąd podziękowania dla Partnerstwa Kaczawskiego, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce, Banku Spółdzielczego w Jaworze.

 

Marek Janas

Koordynator projektu

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych i pożegnanie stażystów projektu Erasmus +

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 7 października uczniowie wybrali nowego przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Największą ilość głosów zdobył Konrad Wrona. Ogłoszenie wyników odbyło się w poniedziałek 10 października.
Do Samorządu Konrad powołał:
zastępcę przewodniczącego – Bartosza Tomanka,
skarbniczkę – Michalinę Korman,
sekretarz – Aleksandrę Drzyzgę.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego zostały Pani Emilia Habiak i Pani Aleksandra Jodel. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 🙂

 

20161010_105934

Lekcja języka niemieckiego zawodowego w klasie II TUiSE

Fotorelacja z lekcji języka niemieckiego zawodowego, prowadzonej przez Panią profesor Martę Pancewicz i dwóch praktykantów z Niemiec: Artura i Leonardo, w klasie II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Tematem lekcji były specjalistyczne narzędzia używane w branży instalacyjno – grzewczej. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy, otrzymali po 5 specjalistycznych narzędzi i mieli stworzyć plakaty przedstawiające te narzędzia oraz zapisać ich nazwy w języku  polskim, niemieckim i angielskim. Celem zajęć było stworzenie mini słowniczka tematycznego z nazwami tych narzędzi 🙂

Współpraca ze szkołą w Muhlhausen

W ostatnim czasie dyrektor Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie pani Beata Zalewska nawiązała współpracę ze szkołą w Muhlhausen z Turyngii w Niemczech. Kilka miesięcy temu odwiedził nas dyrektor szkoły pan Karsten Bőttcher, a wynikiem tego spotkania jest praktyka w jednej z bolkowskich firm dwóch uczniów tamtejszej szkoły – Artura i Leonarda. Uczniowie kształcą się
w zawodzie instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych i w Polsce są w ramach projektu unijnego Erazmus+. Bolkowska firma Państwa Moczulskich prowadzi sprzedaż materiałów branżowych, ale realizuje również projektowanie i montaż różnych instalacji u klientów. Ta specyfika przedsiębiorstwa, które już od kilku lat wspiera Zespół Szkół w Bolkowie w kształceniu praktycznym uczniów jest doskonałym  terenem edukacyjnym,  a uczniowie z Niemiec mogą poznać tajniki branży, ale też uczyć się od polskich specjalistów. Jednym z głównych powodów, dla których wybrali Polskę jako kraj realizacji projektu, była właśnie chęć współpracy z polskimi pracownikami, bo jak wspomnieli  – „Polscy pracownicy w branży instalacyjnej są bardzo cenieni w Niemczech”.

Jednym z elementów projektu jest kontrola praktyk i w dniach 03-04 października Zespół Szkół
i Placówek w Bolkowie odwiedziły 2 nauczycielki z Niemiec. Po uzupełnieniu wszystkich formalności odwiedziliśmy Artura i Leonarda na miejscu praktyk – akurat byli w trakcie wymiany instalacji gazowej w starym budownictwie.

Po zwiedzeniu budynku naszej szkoły, Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zwiedziliśmy również zamek w Bolkowie.

Wizyta naszych przyjaciół była bardzo owocna i mogliśmy rozmawiać o przyszłej współpracy, ale mogliśmy również wymienić się doświadczeniami funkcjonowania szkoły w Polsce i Niemiec. Pomimo wielu różnic okazało się, że nauczyciele w Niemczech mają podobne dylematy i okazało się, że wyżej ocenili nasze niektóre rozwiązania edukacyjne w porównaniu z funkcjonowaniem szkoły niemieckiej.

W spotkaniu uczestniczyły panie Karola Stützer i Anja Günter z Niemiec, Dyrektor ZSiP w Bolkowie pani Beata Zalewska, pani Marta Pancewicz – nauczycielka j. niemieckiego i Marcin Jankowski jako przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Marcin Jankowski

img_20161003_123706

Rajd Integracyjny – jeszcze kilka zdjęć :)

Rajd Integracyjny

W piątek 30 września odbył się Rajd Integracyjny połączony z Akcją Sprzątania Świata oraz Światowym Dniem Turystyki. Trasa rajdu rozpoczynała się w budynku szkoły i przebiegała przez trzy kolejne bazy (Góra Ryszarda, Wolbromek, Świny) na których każda z klas miała do wykonania określone, nagradzane punktami zadanie. Oprócz rozwiązywania zagadek celem każdej klasy było zbieranie śmieci i odpadków znajdujących się na trasie i w jej obszarze. Ostatnim etapem rajdu było zwiedzanie Zamku Świny, w murach którego obywały się gry, zabawy i konkurencje sportowe. Klasa która uzyskała największą ilość punktów otrzymała bon na kwotę 200 zł. Wygrała klasa III Liceum Ogólnokształcącego. Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek. Integracja przebiegła pomyślnie 🙂

Ognisko Integracyjne

We wtorek 27 września na Zamku W Bolkowie odbyło się ognisko integracyjne wychowanków internatu. Wśród gości nie zabrakło Pani Dyrektor Beaty Zalewskiej, wychowawców i pracowników internatu. Bawili się z nami również mieszkańcy Schroniska Młodzieżowego: Artur i Leonardo, którzy odbywają w Bolkowie praktykę zawodową w ramach projektu “Erasmus +” , oraz wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariuszy “Forever”. Bardzo dziękujemy pracownikom Muzeum Zamku Bolków i Pani Emilii Habiak za udostępnienie miejsca i pomoc w organizacji.

1 17 18 19 20 21 23