Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

podanie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do Internatu

wniosek do internatu

Podręczniki I KLASA 20/21

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące
Podręczniki I TH Podręczniki I TŻ
Podręczniki I TEO Podręczniki I TGPC

Podręczniki I KLASA po gimnazjum

Podręczniki I LO Podręczniki I TH Podręczniki I ZSZ
Podręczniki I TEO Podręczniki I TŻ Podręczniki I TIS

Podręczniki I KLASA po szkole podstawowej

Podręczniki I TŻ Podręczniki I TIS
Podręczniki I TH Podręczniki I LO
Podręczniki I TEO Podręczniki I BSZ

Przedmiotowy System Oceniania

Konsultacje dla rodziców (716 pobrań) Statut szkoły 2016/2017 (185 pobrań)
PSO - geografia (270 pobrań) HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (932 pobrania)
PSO - informatyka (297 pobrań) PSO - PP i zawodowe (340 pobrań)
PSO - języki obce (237 pobrań) PSO - chemia (258 pobrań)
PSO - Edukacja dla bezpieczeństwa (224 pobrania) PSO - matematyka (277 pobrań)
  PSO - WOS (227 pobrań) PSO - historia (220 pobrań)
  PSO - historia i społeczeństwo (234 pobrania)   PSO - NOS (224 pobrania)
PSO - WF (244 pobrania) PSO - informatyka (hotelarz) (284 pobrania)

Programy nauczania:

Program nauczania – chemia zakres podst. Program nauczania – chemia zakres rozsze.
Program nauczania – informatyka Program nauczania – matematyka
Program nauczania – język polski Program nauczania – język angielski
Program nauczania – biologia

Inne pliki

Ustawa o związkach zawodowych

Strategia umiędzynarodowienia ZSiP w Bolkowie