Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

podanie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do Internatu

wniosek do internatu

Podręczniki I KLASA 20/21

Podręczniki przedmioty ogólnokształcące
Podręczniki I TH Podręczniki I TŻ
Podręczniki I TEO Podręczniki I TGPC

Podręczniki I KLASA po gimnazjum

Podręczniki I LO Podręczniki I TH Podręczniki I ZSZ
Podręczniki I TEO Podręczniki I TŻ Podręczniki I TIS

Podręczniki I KLASA po szkole podstawowej

Podręczniki I TŻ Podręczniki I TIS
Podręczniki I TH Podręczniki I LO
Podręczniki I TEO Podręczniki I BSZ

Przedmiotowy System Oceniania

Konsultacje dla rodziców (686 pobrań) Statut szkoły 2016/2017 (158 pobrań)
PSO - geografia (267 pobrań) HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (899 pobrań)
PSO - informatyka (290 pobrań) PSO - PP i zawodowe (333 pobrania)
PSO - języki obce (230 pobrań) PSO - chemia (252 pobrania)
PSO - Edukacja dla bezpieczeństwa (217 pobrań) PSO - matematyka (269 pobrań)
  PSO - WOS (220 pobrań) PSO - historia (213 pobrań)
  PSO - historia i społeczeństwo (229 pobrań)   PSO - NOS (217 pobrań)
PSO - WF (239 pobrań) PSO - informatyka (hotelarz) (278 pobrań)

Programy nauczania:

Program nauczania – chemia zakres podst. Program nauczania – chemia zakres rozsze.
Program nauczania – informatyka Program nauczania – matematyka
Program nauczania – język polski Program nauczania – język angielski
Program nauczania – biologia

Inne pliki

Ustawa o związkach zawodowych

Strategia umiędzynarodowienia ZSiP w Bolkowie