Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:
Ada Oczachowska

Z-ca
Ewa Bzowy

Skarbnik:
Agnieszka Bieliz

Sekretarz:
Anna Kasprzyk

Komisja Rewizyjna:

Alicja Butrym
Anna Frygiel
Marta Frydrychowska

Regulamin Rady Rodziców