Samorząd Uczniowski

Sandra Wiącek

Przewodniczący SU

 

 

Weronika Sutor

Zastępca Przewodniczącego SU

Skarbnik SU