Plan pracy Samorządu

Plan działania Rady Młodzieżowej w roku szkolnym 2019/2020r.