Sprawozdanie finansowe

Bilans za 2019r.

Bilans str 1

bilans str 2

Informacja dodatkowa załącznik nr 1

Informacja dodatkowa załącznik nr 2

Informacja dodatkowa załącznik nr 3

Informacja dodatkowa załącznik nr 4

Informacja dodatkowa załącznik nr 5

Informacja dodatkowa załącznik nr 6

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załącznik_nr.3