Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel z okazji najważniejszego polskiego święta państwowego. Apel przygotowała klasa I pod kierunkiem pana Kazimierza Bielawskiego i pani Agaty Petkowicz. Uroczystość wprowadzała w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości a także najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XX w. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nie zabrakło informacji o patronie szkoły. Uroczystość została uświetniona przez występ Klubu Twórców Poezji Iskierka.
Po apelu przemówili zaproszeni kombatanci oraz Wicestarosta Powiatu Paworskiego pan Arkadiusz Baranowski, który wręczył w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej nagrody uczniom szkoły – uczestnikom Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich z 20-21.09.2017 r.

Comments are closed.
Skip to content