Bezpieczeństwo w szkole – analiza ankiet

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim, którego tematem była „Analiza stanu bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, w roku szkolnym 2016-2017”. W spotkaniu oprócz członków Komisji, wzięli również udział dyrektorzy i pedagodzy szkół z powiatu jaworskiego.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, pani Dorota Domińska-Werbel przedstawiła wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu i lutym 2017 r. na grupie ponad 1000 uczniów szkół gimnazjalnych (593 uczniów) i ponadgimnazjalnych (497 uczniów) z terenu jaworskiego.

Z analizy wynika, że 943 uczniów (86,51 %) zadeklarowało, iż w swojej szkole czuje się bezpiecznie. Z kolei 147 uczniów (13,49 %) odpowiedziało, że nie. W szkołach ponadgimnazjalnych 443 uczniów wskazało, iż czuje się bezpiecznie, a innego zdania było 54 ankietowanych. Natomiast 223 uczniów (20,46 %) zadeklarowało, że w szkole doświadczyło przemocy (152 w gimnazjum, 71 w szkole ponadgimnazjalnej). 867 osób (79,54 %) nie miało podobnych doświadczeń. 36,42% osób, które doznały przemocy wskazało, iż doświadczenia związane z przemocą były jednorazowe, 4,13 % uczniów zadeklarowało, że wielokrotnie doświadczyło przemocy, jednak aż 44,31 % nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

Starosta, pan Stanisław Laskowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wzajemne relacje między uczniami, ich słownictwo, sposób wypowiedzi na forach internetowych. Natomiast Wicestarosta, pan Arkadiusz Baranowski stwierdził, że „Uczeń chce widzieć w nauczycielu autorytet, który broni, ale też gdy trzeba karci “delikwentów” przeszkadzających funkcjonować w szkole. Widać, że to się skupia na przemocy psychicznej. Wydaje się, że jest to pewne uwarunkowanie zmieniającej się rzeczywistości. Widzimy hejt, działania internetowe, które przekładają się potem z samej góry. Łatwiej jest dziś zmanipulować, zastraszyć, sprowokować. Nad tym trzeba się zastanowić i zwiększyć pracę pedagogiczną.

Uczniowie najczęściej wskazywali, że bezpieczeństwo poprawić może zwiększenie liczby dyżurów i czujności nauczycieli. Wskazywano także rozmowy z wychowawcami na godzinach wychowawczych. Proponowano też zaostrzenie kar, przeniesienie uczniów do innej klasy, wydalenie ze szkoły. Pojawiały się też pomysły takie jak zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego czy zatrudnienie przez szkołę ochroniarzy. Ponad 30 % odpowiedzi stanowiły zaś stwierdzenia, że sytuacja jest kontrolowana i nie wymaga dodatkowych działań.

Link do materiału prasowego:

http://www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosc-1594-Bezpieczenstwo_w_szkolach_oraz_przemoc_w_rodzinie_tematami_posiedzenia_Komisji_Bezpieczenstwa_i_Porzadku_Publicznego.html

 

bezpieczenstwo w szkole

Comments are closed.
Skip to content