Ogłoszenia

* OGŁOSZENIE 1 *

W przypadku utraty hasła do konta w dzienniku elektronicznym lub podejrzenia, że zostało ono odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego.

informacja dla administratora dziennika elektronicznego

* OGŁOSZENIE 2 *

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy Was do wyrażania swoich opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji pracy naszej placówki i wypełniania przez nią misji w środowisku.
Swoje refleksje i przemyślenia mogą Państwo kierować :
w bezpośrednich kontaktach do wychowawców zespołów klasowych,
w bezpośrednich kontaktach do dyrektora placówki,
pisząc poprzez e-Dziennik do konkretnych nauczycieli, dyrektora placówki.
Jesteśmy przekonani, że Wasze opinie pozwolą nam jeszcze lepiej zorganizować proces dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczy Waszych dzieci, jak również przygotować lepszą, spełniajacą Państwa oczekiwania, ofertę kształcenia na kolejny rok szkolny.

Z wyrazami szacunku:

Grono Pedagogiczne ZSA w Bolkowie

Skip to content