Pomóż Wyklętym Odzyskać Imiona – Powiat dla Niezłomnych

Powiat Jaworski, jak wiele innych polskich miast, przyłączył się do ogólnopolskiej kwesty na ekshumacje i identyfikacje żołnierzy wyklętych. Wiele tysięcy bohaterów leży w zapomnianych lub ukrytych mogiłach na terenie dawnej i obecnej Polski. Fundacja im. Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki” poszukuje i identyfikuje żołnierzy na podstawie DNA pobranego od potomków ofiar. Wiele jeszcze pracy do wykonania, dlatego też do akcji przyłączają się kolejne fundacje, środowiska kombatanckie i patriotyczne, jak również placówki oświatowe, w tym szkoły z naszego powiatu.

W dniu dzisiejszym, tj. 31 października, w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze spotkali się inicjatorzy tego przedsięwzięcia na terenie powiatu, m.in. w osobach Wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego, który spotkał się z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych oraz osobami duchownymi,a także młodzieżą szkolną, aby omówić kwestie organizacyjne związane z kwestowaniem oraz przekazać niezbędne materiały. Kwestować będzie zarówno młodzież, jak i wolontariusze, którzy, poprzez zbiórkę środków na dalsze prace ekshumacyjne – chcą pomóc bezimiennym odzyskać imiona. Kwestujący posiadać będą puszki oznaczone pierścieniem z orłem w koronie oraz napisem “Boże chroń Polskę”. Akcja będzie prowadzona na terenie całego powiatu w dniach 1 i 11 listopada, 13 grudnia oraz 1 marca.
Jak dodaje Wicestarosta – dzięki Waszej pomocy Fundacja Niezłomni może intensywnie pracować nad odnalezieniem, ekshumacją i identyfikacją Żołnierzy Wyklętych. Konkretne efekty jej pracy są widoczne i dają wielką satysfakcję, dotąd odnaleziono bowiem ponad 20-stu Żołnierzy Wyklętych, których pochowano podczas uroczystych pogrzebów.

https://www.facebook.com/powiat.jaworski.1/videos/2211860519040428/

Comments are closed.
Skip to content