SUKCES UCZENNIC ZSA W BOLKOWIE !

Dnia 29.11.2015 roku cztery uczennice Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie zakwalifikowały się do ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam”. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Youth Human Impact przy wsparciu programu unijnego Erasmus+. Koordynatorem projektu jest p. Marta Mąka. Spośród wszystkich nadesłanych mini projektów z całego kraju, wybrano jedynie 20,                w tym aż 2 z naszej szkoły.

Projekt ma na celu promowanie aktywności młodych ludzi w życiu społeczeństwa lokalnego. Dzięki projektowi uczennice ZSA Kornelia Madeja, Wiktoria Garnowska, Aleksandra Kowalów i Angela Wasik będą mogły realizować własne przedsięwzięcia, których celem jest powołanie przy Radzie Gminy i Miasta Bolków Młodzieżowej Rady Gminy oraz stworzenie Gminnego Klubu Młodzieżowego.

W ramach projektu dziewczęta będą uczestniczyły w 3 x 3-dniowych warsztatach w Warszawie organizowanych w Pałacu Kultury i Nauki.

Pierwszy warsztat odbył się w dniach 11-13.12.2015. Uczennice przybyły do stolicy w piątek 11 grudnia. Hostel, w którym były zakwaterowane położony był ok. 3 min od Dworca Centralnego. Po zakwaterowaniu dziewczęta miały czas na bliższe poznanie Warszawy. Od godziny 14 do wieczora uczestniczyły w wykładzie na temat sytemu edukacji w Polsce. Drugiego dnia odbyły się wykłady na temat przedsiębiorczości, sposobów realizacji projektu oraz bezrobocia. Ostatni wykład naświetlił uczennicom problem bezrobocia wśród młodych ludzi, a także przybliżył działania, które można podjąć, aby przeciwdziałać bezrobociu wśród młodych osób. W niedzielę podczas wykładu pt.: „Sztuka debaty” dziewczęta nauczyły się, jak przeprowadzić debatę z lokalnymi władzami, co wykorzystają podczas realizacji własnych projektów.

Wspieramy uczennice w realizacji własnych działań, które mają na celu reprezentowanie interesów  i problemów młodzieży Gminy i Miasta Bolków, zintegrowanie młodzieży ze sobą oraz zachęcenie do działań lokalnych. Serdecznie gratulujemy i czekamy na efekty działań oraz kolejne relacje  z warsztatów.

Marta Mąka

Author

zsabolkow

Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Comments are closed.
Skip to content