„ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 23 października 2017 roku delegacja Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie wzięła udział w konferencji zawodowej STREFA 2017, zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W trzeciej części panelu dyskusyjnego na temat „Zawody przyszłości. Rola przedsiębiorców w rozwoju szkolnictwa branżowego” wręczono przedstawicielom naszej szkoły, pani Dyrektor Beacie Zalewskiej oraz panu Pawłowi Tomasikowi, nauczycielowi przedmiotów gastronomicznych, dyplom „ZAWODOWY LIDER DOLNEGO ŚLĄSKA” oraz rzutnik multimedialny – nagrodę za 100% zdawalność egzaminów zawodowych. Nagrodę ufundowaną przez Zarząd LSSE S.A., reprezentowany przez prezesa Zarządu Witolda Lecha Idczaka, wręczył Dolnośląski Kurator Oświaty, Romana Kowalczyk, w obecności Minister Edukacji Narodowej – Anny Zaleskiej.

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie trzy lata temu otworzył kolejny oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych. Zgodnie z założeniami nowego kierunku kształcenia szkoła otworzyła nowoczesną pracownię gastronomiczną. Ze środków własnych zaadoptowano i wyposażono jedną z sal, aby możliwe było prowadzenie zajęć praktycznych.

Trzeci rok nauki zakończony został przeprowadzeniem egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.6 w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. W związku ze specjalnymi wymaganiami wyposażenia pracowni gastronomicznej, dyrektor placówki zdecydował ją zmodernizować tak, aby nasi uczniowie mogli odbyć egzamin w swojej placówce macierzystej, bez konieczności wyjazdu do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych 🙂

Comments are closed.
Skip to content