Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

NOWOŚĆ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów, itp.

Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Do zadań grafiki cyfrowej należą m.in.:

  • obsługa nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D,
  • przygotowanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
  • wykonywania i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,

Do zadań poligrafii cyfrowej należą m.in.:

  • przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania,
  • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
  • prowadzenie procesów drukowania,

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej ma duże możliwości podjęcia pracy w branży informatycznej Jest on potrzebny w każdej agencji reklamowej, drukarniach cyfrowych oraz klasycznych, a także w firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi
z zakresu grafiki komputerowej.

Od pracy grafików i poligrafów cyfrowych zależy ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek, ale również wszystkie produkty dynamicznie rozwijającej się branży modelowania i drukowania 3D.

Skip to content