Technikum Hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

Kim jest technik hotelarz?

 • prowadzi działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich,
 • rezerwuje miejsca noclegowe,
 • wykonuje prace związane z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
 • przygotowuje i podaje śniadania oraz przyjmuje i realizuje zamówienia w obiekcie hotelarskim

Zdobyte kwalifikacje:

 1.  Planowanie i realizacja usług w recepcji
 2.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Co po Technikum Hotelarskim?

 • Szansa na znalezienie pracy w kraju i poza granicami Polski. Absolwent technikum hotelarskiego może pracować w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach itp. a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej i lotniczej. Może być zatrudniony w organach administracji samorządowej związanych z hotelarstwem, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach a także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
 • Kontynuacja nauki na wyższych uczelniach

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Perfekcyjne przygotowanie merytoryczne i praktyczne
 • Praktyki w najlepszych hotelach 3*** i 4 ****
 • Praktyki zagraniczne w Hiszpanii we Włoszech
 • Doświadczeni wykładowcy
Skip to content