Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

Odnawialne Źródła Energii, skrótowo zwane OZE to rozwijająca się branża na świecie, w tym i w Polsce. Już dzisiaj występuje deficyt energetyczny w większości krajów, a tradycyjna energetyka oparta na konwencjonalnych kopalinach nie ma przyszłości z prostego powodu – naturalne kopaliny wyczerpują się bezpowrotnie. Otwiera się zatem potrzeba rozwoju nowoczesnych sposobów wytwarzania energii, pochodzących z odnawialnych źródeł – słońce, wiatr, woda, biomasa czy energia cieplna ziemi.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

  • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej
    i elektrycznej;
  • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
  • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
  • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
  • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
  • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Energetyka Odnawialna to przyszłość energetyczna naszego kraju
i całego świata, ale wymaga wykwalikowanych i wykształconych pracowników.

Czekamy na Ciebie !!!

pobrane

Skip to content