Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące:

Liceum kształci młodzież wszechstronnie, przygotowując jednocześnie absolwentów do samodzielności we współczesnym świecie, a w szczególności ułatwia każdemu absolwentowi odkrycie własnego profilu zawodowego.  Ułatwia  podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia zawodowego.

Biegła znajomość języków obcych jest kluczem do sukcesu.

Umiejętność płynnego  komunikowania się w języku obcym oraz znajomość nowych technologii informacyjnych są kluczem do zdobycia dobrej pracy, a tym samym inwestycją w dobrą przyszłość młodego człowieka. Nasze Liceum językowo-informatyczne odpowiada potrzebom obecnego rynku pracy i daje możliwość dobrego startu w przyszłość.

Zapewniamy wysoki poziom edukacji poprzez:

– zwiększoną liczbę godzin na naukę wybranego języka obcego oraz informatyki,

-nauczanie w grupach z uwzględnieniem poziomu znajomości języka,

-nowatorskie metody nauczania języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej,

-ciekawe, interaktywne zajęcia z wykorzystaniem oryginalnych tekstów lektur, filmów, mediów, programów i portali  do nauki ‘żywego’ języka,

-skuteczną i efektywną naukę języka z rozszerzona bazą słownictwa, konwersacji językowych  i pracą na platformie ćwiczeń językowych online,

-gruntowne powtórki do egzaminu maturalnego,

-wyjazdy na obozy językowe,

-wykwalifikowanych nauczycieli   posiadających wiedzę , pasję i doświadczenie w pracy z młodzieżą

Co zyskuje absolwent liceum o profilu informatycznym?

Wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej (IT), tj. przetwarzania i przesyłania informacji, które dają dużo większe możliwości  zdobycia atrakcyjnej pracy na współczesnym rynku oraz świadomy wybór kierunku kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym.

W programie nauczania między innymi:

– obsługa aplikacji do opracowywania i przetwarzania tekstów, projektowania zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych, projektowania i obsługi relacyjnych baz danych, tworzenia i obróbki grafiki rastrowej i wektorowej,

– metody prezentacji informacji, w tym strony www ( projektowanie i administrowanie),

– programowanie strukturalne i obiektowe,

– systemy operacyjne.

Z nami masz szansę na:

– dobrą przygodę edukacyjną,

– zdobycie umiejętności posługiwania się językami obcymi,

– poznanie meandrów współczesnej IT.

Skip to content