“Ojcowie polskiej niepodległości”

Jubileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległości to czas, w którym realizowane są projekty przybliżające historię drogi Polski do wolności.
Jedną z takich inicjatyw jest projekt współrealizowany we współpracy Urzędu Marszałkowskiego ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, Stowarzyszeniem Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła przy PCKZiU w Jaworze, Towarzystwem Miłośników Bolkowa oraz Zespołu Szkół i Placówek im. w. Witosa w Bolkowie.
W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość zamykająca to przedsięwzięcie pt. “Ojcowie polskiej niepodległości”. Znamienici goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie współpracujących ze sobą szkół zaproszeni do auli PCKZiU w Jaworze, mogli wysłuchać patriotycznych utworów, wierszy i poznać laureatów trzech konkursów zorganizowanych w ramach projektu. Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Żur zajęła miejsce na podium za przygotowanie prezentacji multimedialnej o patronie szkoły – Wincentym Witosie. Serdecznie gratulujemy

 

Comments are closed.
Skip to content