90 % zdanych egzaminów!

90% zdanych egzaminów!

taki wynik osiągnęli uczniowie z technikum hotelarskiego klas II i III podczas czerwcowych egzaminów zawodowych z hotelarstwa – kwalifikacja T.11.

Większość indywidualnych ocen znacznie przekraczała minimum zaliczeniowe.

Brawo nasi uczniowie!!!

Comments are closed.
Skip to content