REKRUTACJA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 Jeszcze raz informujemy, że od 1 września 2016 r. uruchamiamy  
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum  
 w systemie wieczorowym 3 dniu w tygodniu (dni do uzgodnienia ze słuchaczami).  
 Nauka  jest bezpłatna. Liceum daje możliwość uzupełnienia wykształcenia  
 na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Absolwent otrzymuje świadectwo  
 i może przystąpić do matury, co daje możliwość dalszego kształcenia się,  
 w tym na wyższych uczelniach. Serdecznie ZAPRASZAMY. 
Author

zsabolkow

Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Comments are closed.
Skip to content