Oferta edukacyjna ZSiP Bolków 2020/2021

Technikum Hotelarstwa
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Branżowa I – go stopnia – Klasa Wielozawodowa

Comments are closed.
Skip to content