Współpraca ZSA ze szkołą w Mühlhausen

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie odwiedził dyrektor wydziału elektrotechnicznego szkoły średniej w Mühlhausen w niemieckiej Turyngii Pan KarstenBöttcher wraz z Panią Edytą Wołyniec, koordynatorem kontaktów polsko-niemieckich SIDE-CLUSTER.

Wizyta była związana ze współpracą jaką ZSA rozpoczyna ze szkołą w Niemczech. Pan Böttcher był pierwszy raz w Bolkowie, ale nie pierwszy raz w Polsce i wielokrotnie podkreślał pozytywne zmiany jakie zachodzą w naszym kraju i regionie. Jak najbardziej jest to związane z edukacją i współpraca naszych szkół z pewnością przyniesie jeszcze więcej korzyści dla naszych jak i niemieckich uczniów.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem zapoznawczym, w którym oprócz naszych gości wzięła udział Pani Dyrektor Beata Zalewska, Pani Marta Pancewicz w roli tłumacza i Pan Marcin Jankowski w roli przedstawiciela przedmiotów zawodowych. Po omówieniu ogólnych spraw Pan Böttcher spotkał się z młodzieżą technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dla których Mühlhausen może stać się miejscem praktyk
w przyszłości i pokazał kilka prezentacji swojej szkoły.

Planujemy już we wrześniu gościć 2-3 uczniów z niemieckiej szkoły w ramach jednego z programów unijnych, natomiast nasi uczniowie będą mogli wyjechać na praktyki zawodowe do Turyngii na wiosnę 2018 r. Mamy nadzieję, że taka bezpośrednia współpraca naszych szkół pozwoli na poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

W ramach delegacji w Bolkowie Pan KarstenBöttcher chciał poznać też nasz region, dlatego następnego dnia zorganizowaliśmy dla niego wycieczkę związaną
z najciekawszymi miejscami najbliższej okolicy. Odwiedziliśmy m.in. pałac
w Wojanowie, Łomnicy, Staniszowie czy Miłkowie w ramach Doliny Pałaców i Ogrodów. Podsumowaniem wycieczki był Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Świątynia Wang w Karpaczu, a po obiedzie zamek Książ. Dyrektor Böttcher był w Polsce na tym terenie już 20 lat temu, a teraz nieustannie podkreślał swój zachwyt nad zmianami jakie zobaczył w odwiedzanych obiektach.

W ramach rewizyty związanej z zacieśnianiem współpracy naszych szkół oraz omówieniem szczegółów przyjazdu naszych uczniów do Niemiec, planujemy wycieczkę do Mühlhausen na jesień 2016 r. Szkoła z Niemiec współpracuje z wieloma szkołami z całej Europy i bardzo cieszymy się, że Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie może wpisywać się w międzynarodowe działania edukacyjne.

 

Author

zsabolkow

Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Comments are closed.
Skip to content